www.gynkom.sk                                                                                                                                           Sk    Hu

 3D/4D ultrasonografia
     4D babygram

Vyšetrenie 4D znamená trojdimenzionálne vyšetrenie plodu spolu s pohybom plodu v reálnom čase.  Toto vyšetrenie vykonávame  od 20. týždňa gravidity so záznamom na DVD.  Jeho súčasťou je aj vyšetrenie plodu v 2D obraze so zobrazením jednotlivých štruktúr a záznam na DVD. Na vykonanie týchto vyšetrení je potrebné sa vopred objednať.

 

   

    

   
   

 

Copyright (c) Gynkom 2007. All Rights reserved. Webdesign: gART